Visie
Het creëren van ontmoeting en verbinding op een laagdrempelige manier. Dit doormiddel van het ruilen van producten en diensten zonder dat daarvoor geld nodig is.

Missie
Door ontmoeten, verbinden, ondersteunen en ruilen op een positieve en sociale manier ontwikkelingskansen creëren voor wijkbewoners en leden van de ruilwinkel. Daar komt bij dat het ruilen van producten en diensten een duurzame manier is om de speerpunten van de ruilwinkel te bereiken. Kortom; de ruilwinkel is goed voor de portemonnee, voor de buurt en het milieu.